Missie & Visie

Elk gezond bedrijf heeft een missie en een visie nodig. Deze geven aan waar je voor staat, wat je idealen zijn en waar je naar streeft in de toekomst. Lees hieronder de missie en visie van dierenkliniek de Pijp.

Missie

Wij zijn een dierenziekenhuis dat het belangrijk vindt dat uw huisdier de beste geneeskundige en preventieve zorg krijgt die op dat moment mogelijk is, gebaseerd op actuele research, ervaring en up-to-date kennis. Naast zorg voor dieren hechten wij een groot belang aan goede zorg voor onze aarde en willen we als praktijk dan ook bewust duurzaam ondernemen zodat we een zo klein mogelijke ecologische footprint achterlaten.

Visie

De diergeneeskunde zal zich, net als de humaan medische wereld, continu blijven ontwikkelen. Wij als Dierenkliniek de Pijp willen blijven meegaan in die continue ontwikkelingen zodat we steeds de beste zorg voor uw huisdier kunnen leveren. Dat betekent; volgens de nieuwste inzichten verkregen door nascholingen, met de beste apparatuur (waaronder digitale röntgen, gasnarcose met bewaking en uitgebreide bloedapparatuur) en door bekwame artsen. Maar ook, verwijzen naar specialisten indien nodig en geen onnodige onderzoeken. Dit doen wij samen en in goed overleg met u, waarbij transparantie en communicatie hoog in het vaandel staan. Daarnaast, zoals onze naam al aangeeft, streven we naar een zo “groen” mogelijke praktijk. Wat dat inhoudt, leest u hier.