Een vaccinatie voor uw hond of kat in Amsterdam

Soms is een vaccinatie voor uw hond of kat door een specialist in Amsterdam nodig. Waarom? Hoewel u uw huisdier waarschijnlijk als geen ander begrijpt, kunnen ze het ons toch moeilijk vertellen als er iets aan de hand is. Hierin ligt de uitdaging van het diergeneeskundige vak en hierom is het ook zo belangrijk om uw dier regelmatig te laten controleren en zo nodig te laten behandelen met bijvoorbeeld een vaccinatie.

Ons advies omtrent een vaccinatie voor uw hond of kat

Om de gezondheid van uw huisdier te waarborgen, adviseren wij een jaarlijkse gezondheidscontrole, waarbij we uw dier van kop tot staart nakijken en de tijd nemen voor adviezen over ontworming, ontvlooiing, gebitsverzorging en nog veel meer. Indien nodig dienen wij bijvoorbeeld een vaccinatie toe bij uw kat, hond of ander dier, in onze goed uitgeruste dierenkliniek.

Laat eventuele aandoeningen tijdig opsporen

Door een regelmatige controle is het mogelijk om onderliggende aandoeningen (bijvoorbeeld hartruis, beginnende nierziekte of gebitsproblemen) vaak al in een vroeg stadium op te sporen en de juiste behandeling in te plannen. Zo zorgen wij er samen met u voor dat uw huisdier een lang en gezond leven kan leiden! Daarnaast kan deze gezondheidscontrole worden gebruikt om een vaccinatie bij uw hond, kat of ander huisdier te laten toedienen. Hiermee beschermen we uw dier tegen een aantal infectieziektes.

beeld-kat-dierenkliniekdepijp

Een vaccinatie voor uw hond of kat of titeren?

De laatste ontwikkelingen in de humane sector betreffende vaccineren, houden ook de dierenwereld bezig. We krijgen de laatste tijd veel vragen over titerbepalingen in plaats van vaccinaties en of elk jaar vaccineren wel echt nodig is. We onderzoeken graag of een vaccinatie voor uw hond, kat of ander huisdier nodig is, of dat titeren voldoende is. Hierbij wordt eerst bekeken of uw dier nog antistoffen heeft. Is dit niet het geval, dan wordt er pas overgegaan tot vaccineren.

 

Meer over vaccineren

Het internet staat vol informatie hierover, maar bevat helaas ook veel onwaarheden. Wij hebben daarom op basis van wetenschappelijke artikelen onderstaande samenvatting gemaakt en geprobeerd antwoord te geven op de vragen die we regelmatig horen.

 

Wat is vaccineren?

Met een vaccinatie wordt een heel kleine concentratie van een ziektekiem ingespoten om te zorgen dat het lichaam hier een goede immuunrespons op maakt. Het dier wordt niet ziek (daar is het te weinig voor), maar het lichaam heeft wel antistoffen aangemaakt en cellen onthouden de ziektekiem. Mocht het dier later dan de kiem echt oplopen, kan het immuunsysteem enorm snel reageren waardoor geen infectie plaatsvindt. Er zijn twee soorten bescherming door het immuunsysteem van uw huisdier, de zogenaamde cellulaire en humorale immuniteit. De cellulaire immuniteit kunnen we niet goed meten, de humorale immuniteit kunnen we meten door de hoeveelheid antilichamen te meten in het bloed tegen een bepaalde ziekte.

 

Waarvoor kan uw hond of kat een vaccinatie krijgen in onze kliniek?

We vaccineren uw hond standaard tegen parvo, distemper, CAV-1, leptospirose en kennelhoest. Uw kat krijgt altijd een vaccinatie tegen kattenziekte en niesziekte. Daarnaast zijn er nog een hele reeks aanvullende vaccinaties beschikbaar, die gegeven kunnen worden indien een dier hier een verhoogd risico op loopt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, FelV-FiV, Rabies, et cetera.

 

Waarom worden mensen vaak alleen als baby gevaccineerd en moet mijn dier elk jaar opnieuw een vaccinatie?

Dit is een zeer begrijpelijke vraag, het antwoord is echter niet heel zwart-wit. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar het effect van een vaccinatie bij hond en kat en de duur van de bescherming die een vaccin biedt. Vroeger werd er elk jaar gevaccineerd tegen elke ziekte, onder het motto: ‘baat het niet dan schaadt het ook niet’. Dat is gelukkig de laatste jaren steeds beter bijgesteld, waardoor we nu vaccineren ‘op maat’.

Een specifieke vaccinatie voor uw hond

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat na de puppyvaccinaties en een cocktailenting op 1-jarige leeftijd, het merendeel van de honden een langdurige bescherming heeft tegen drie van de meest voorkomende ziektes (parvo, CAV-1 en distemper, de DHP-enting), soms langer dan zeven jaar of zelfs de rest van hun leven! Het probleem zit hem er alleen in dat dit voor elk dier verschillend is, omdat elk individu verschillend reageert op een vaccinatie. Daarom is er in de algemene vaccinatierichtlijnen opgenomen om voor deze drie ziektes in elk geval éénmaal in de drie jaar te vaccineren zodat we zeker weten dat ze beschermd blijven.

 

Vaccinaties tegen specifieke ziektes bij uw hond

U kunt ervan uitgaan dat uw hond, kat of ander huisdier bij Dierenkliniek De Pijp gevaccineerd wordt tegen de meest voorkomende ziektes. Een ander verhaal is het bijvoorbeeld bij de vaccinatie tegen ziekte van Weil en kennelhoest. Er is gebleken dat na vaccinatie van deze ziektes helaas vrijwel nooit immuniteit langer dan één jaar optreedt. Leptospirose is een bacterie en daar bouwt het lichaam sowieso veel trager en minder goede immuniteit tegen op dan tegen virussen. De conclusie is dus dat het heel goed kan zijn dat uw hond na zijn puppyvaccinaties de rest van zijn leven beschermd is, alleen slechts tegen een aantal ziektes, en zelfs dat geldt niet voor elke hond.

 

Vaccinaties tegen veel voorkomende ziektes bij uw kat

Ook uw kat verdient goede zorg in onze Cat Friendly Clinic. Bij de kat is gebleken dat er na de kittenvaccinaties en een cocktailenting op 1-jarige leeftijd, langdurige immuniteit kan ontstaan voor kattenziekte (parvo), soms wel 14 jaar! Helaas is dit niet het geval bij de niesziektevaccinatie; deze biedt vrijwel nooit langer bescherming dan 12 maanden.

Elk jaar een vaccinatie, geeft dat niet heel veel bijwerkingen op lange termijn?

De vaccins voor huisdieren blijven altijd in ontwikkeling en de huidige vaccins zijn zeer veilig. Er treden zeer zelden bijwerkingen op bij vaccinaties bij uw hond kat, of ander huisdier. De meest voorkomende complicatie is een lichte zwelling op de plaats van injectie. Zeer zelden kan er een immuun gemedieerde ziekte ontstaan na vaccinatie of een anafylactische shock. Bij de kat is het mogelijk dat er zich op de plaats van injectie een tumor ontwikkelt (Feline Injection Site Sarcoma); de kans hierop is 1:10.000. De laatste tijd zijn er geruchten dat vaccinaties bij sommige honden epilepsie kunnen veroorzaken; hiertussen is echter geen verband aangetoond.

 

Titeren: het alternatief voor vaccinaties bij uw kat, hond of ander huisdier

We hebben het eerder gehad over titeren. Titeren betekent het bepalen van het aantal antilichamen tegen een bepaalde ziekteverwekker. Omdat de immuunrespons bij verschillende dieren verschillend verloopt, kan het voor sommige dieren niet nodig zijn om elke drie jaar de DHP-enting of kattenziektevaccinatie te geven omdat deze nog voldoende beschermd zijn. Dit kunnen we meten in het bloed door de hoogte van de antilichamen te controleren in ons laboratorium. Ook hier spelen echter wel een aantal overwegingen mee:

  • Bij de ziekte DHP is er een goede correlatie aangetoond tussen de antilichaamtiter en een goede bescherming. De hoogte van de titer zegt echter alleen dat de hond op het moment van testen beschermd is, maar niet hoelang de bescherming gaat blijven. Een titerbepaling dient dan ook jaarlijks herhaald te worden
  • Indien er wel een goede titer is voor bijvoorbeeld parvo, maar niet voor distemper en CAV-1, moeten we helaas nog steeds de cocktail geven omdat er geen zogenaamde monovaccins bestaan (geen losse distemper- en geen losse CAV-enting)
  • Ook voor kattenziekte bestaan er geen losse vaccins die beschermen tegen één segment van de kattenziekte. Hier is een goede correlatie aangetoond tussen de titer en de mate van bescherming, maar er kan niet bepaald worden voor hoe lang uw dier nog beschermd is.
  • Voor de ziekte van Weil, de niesziekte en de kennelhoest is gebleken dat de titerhoogte niets zegt over de mate van bescherming en is gebleken dat de bescherming vrijwel nooit meer dan 1 jaar is. Deze vaccinatie moet dus sowieso jaarlijks gegeven worden.
  • Een titerbepaling kost geld met als mogelijk resultaat dat uw dier daarna alsnog ook de vaccinatie moet hebben.

 

Mijn hond/kat is nooit gevaccineerd en heeft nooit iets opgelopen, dus is dat vaccineren niet gewoon onzin?

De ziektes waartegen we vaccineren komen gelukkig steeds minder vaak voor in ons land, dankzij het feit dat men hun hond of kat voorziet van iedere benodigde vaccinatie. De kans dat uw dier deze ziektes oploopt is daarom niet heel groot. Daarnaast is er het begrip ‘groepsimmuniteit’: als alle dieren om u heen wel goed gevaccineerd zijn, kan een ziekte zich niet verspreiden en zal die uw dier ook niet bereiken. Uw hond of kat is dan dus eigenlijk beschermd omdat andere baasjes hun huisdier hebben laten vaccineren!

 

Laat u adviseren over de beste vaccinatiebehandeling voor uw hond, kat of ander huisdier

Zoals u ziet is er veel te doen rondom de vaccinatie van uw hond, kat of ander huisdier. Het belangrijkste is natuurlijk dat uw huisdier optimaal beschermd is, zonder dat hij of zij belast wordt met onnodige vaccinaties. Onderbouwd door bovenstaande samenvatting van verschillende artikelen, adviseren wij dan ook om uw hond of kat in elk geval de puppy- of kittenvaccinaties te geven en de vaccinatie op 1-jarige leeftijd. Daarnaast is een jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil (hond) en niesziekte (kat) nodig om uw dier hiertegen te beschermen. Los daarvan is het goed mogelijk dat uw hond of kat verder een heel aantal jaren goed beschermd is tegen de andere veelvoorkomende ziektes (DHP en kattenziekte). Als we dat zeker willen weten, zullen we een titerbepaling moeten doen voordat we beslissen of we hem/haar wel of niet hoeven te vaccineren. Het alternatief is dat we uw hond/kat elke drie jaar inenten voor deze ziektes. Dit is de minimale beschermingsduur van de vaccins. Wilt u meer weten over de mogelijke vaccinaties of andere behandelingen voor uw hond, kat of ander huisdier? Neem dan contact met ons op voor een consult door te bellen naar 020-2619548 . U kunt ook direct een afspraak maken.